מהו הערך המקובל לצרכי מכס?

מהו הערך המקובל לצרכי מכס?

הערך המקובל לפיו מחוייב המכס על היבוא הינו ערך הסחורה בחשבונית הספק + הובלה + מסי נמל, וכל ההוצאות עד לנמל היבוא.

נשלח ב