האם כל מוצר שאני מייבא מחו"ל חייב במכס?

האם כל מוצר שאני מייבא מחו"ל חייב במכס?

לא כל מוצר שקונים בחו"ל מחויב בתשלום מכס.

ישנם מוצרים שלפי הסיווג המכסי שלהם פטורים ממכס. לכן חשוב לקבל סיווג של המוצר לפיו ניתן לדעת מה אחוז המכס הנדרש עבור יבוא הסחורה ארצה.

ישנן סחורות שפטורות ממכס אך חייבות במס קנייה.

כל המוצרים המיובאים לישראל (למעט חריגים בודדים) מחוייבים במע"מ.

נשלח ב