אני מתחיל לייבא סחורה מחו"ל. אילו תשלומים עלי לשלם?

אני מתחיל לייבא סחורה מחו"ל. אילו תשלומים עלי לשלם?

מקובל להפריד בין עלויות השילוח הבינלאומי, לבין עלויות של מסים ואגרות המועברות למדינה ולנמלים ומחויבות על ידי עמיל המכס (כצינור להעברת הכספים) אחד לאחד לפי העלות האמתית ובצירוף מסמכים מגבים.

מבחינת עלויות שילוח בינלאומי, העלות הראשונה הנדרשת היא עבור ההובלה לארץ, בין אם מדובר בהובלה אווירית או ימית.

התשלום השני הוא למעשה עבור טיפול בעמילות מכס. בנוסף יש עלויות נמל ופקודת מסירה של חברת הספנות או חברת התעופה.

מבחינת עלויות של מסים ואגרות, התשלומים הנדרשים הם::

מכס, מס קנייה, מכון תקנים, מסי נמל, אחסנה בנמל ודמי רציף.

התשלום הגבוה ביותר הוא עבור מס ערך מוסף, הלא הוא מע"מ, העומד כיום על 17% ועתיד לעלות.

כמובן, אם תבחר להיעזר בשרותיו של עמיל מכס יהיה עליך לשלם גם לו.

נשלח ב