שביתה בנמל

28.5.15
שביתה בנמל

ביום רביעי ה- 27/05/2015 בשעה 18:00 הודיע ועד העובדים של נמל אשדוד
על קיום שביתת פתע בנמל על רקע פגיעה בזכויות העובדים. בהמשך הודיעו עובדי נמל חיפה כי הם מצטרפים לשביתה.
הנהלת נמל אשדוד רואה את השביתה בחומרה רבה ומתכוונת לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להשיב את העבודה לסדרה בהקדם האפשרי
בהמשך לעדכון מעתה, ע"פ החלטת בית הדין לעבודה בבאר שבע נאמר שעל כל עובדי נמל אשדוד לשוב לאלתר לעבודה
שימו לב לעיכובים במתן השירות