שביתה בנמל חיפה

18.2.15
שביתה בנמל חיפה

אם עיכובי מזג האויר לא הספיקו לנו נמל חיפה מודיע על שביתה

העילה לשביתה-  היא עבודות ביצוע לבניית נמל המפרץ ברציף קישון מזרח. הנהלת נמל חיפה תפנה לביה״ד לעבודה בבקשה להורות לעובדים לשוב לעבודה