צפויה שביתה

14.4.15
צפויה שביתה

צפויה מחר שביתה בבתי המכס, עדכונים יתקבלו בהמשך…