מצב הנמלים בחוף המערבי – ארה"ב

19.2.15
מצב הנמלים בחוף המערבי – ארה"ב

 בשל שביתות  בנמלים הימיים בחוף המערבי שבארה"ב ישנם היום עיכובים רביםמשאיות לא מסוגלות להכנס לנמל להעמסה ולפריקת מכולות

אוניות תקועות בלב ים ללא יכולת להכנס לנמל להטעין

צפיפות אדירה  בנמל עצמו ועל האוניות שנכנסות ויוצאת מהנמלים

צפי חזרה לשגרה עומד על 7-20 יום מתשנה בין הנמלים

נמשיך לעדכן