מערכת "שער עולמי" החדשה

30.4.15
מערכת "שער עולמי" החדשה

לכל שותפינו לעשייה,

בעקבות עלייתה הצפויה של מערכת המכס- "שער עולמי" אנו רוצים לעדכנכם בנקודות חשובות:

א. כנדרש לנהלים החדשים מחובתו של סוכן המכס לשמור את מסמכי היבוא למשך שלושה ימים לאחר השחרור, כעבור זמן זה האחריות על שמירת המסמכים תעבור לידי היבואן.

ב. העברת מסמכי השחרור לסוכן המכס תבוצע אך ורק בתנאי שהקובץ יהיה חתום דיגיטלית על ידי היבואן.

ג. בעת הפעלת המערכת החדשה נדרש לחתום על ייפוי כח מקוון בלבד.

*מצ"ב קישור לייפוי כח ולהנחיות עריכת כתב הרשאה.

לשמירת נתוני אמת במערכת שער עולמי יש לבחור בתיבת הסימון- V

א. המלצתנו בנושא היא לרכוש כרטיס חכם היות והתהליך לוקח זמן- כל תצהירי היבואן יבוטלו עד לרגע הפעלת המערכת החדשה ובמקומם יהיה תצהיר יבואן מקוון.

ב. נדרש לציין על גבי הטופס אישור מטעם עורך דין המוגש לחברת "קומסיין".

ג. על מנת לבצע את הפעולות הנ"ל על חובת היבואן להשתמש אך ורק בכרטיס חכם לצורך מילוי ושליחת קבצים הנוגעים לתהליכי המכס או טפסים מקוונים.

קישור לתצהיר יבואן

אתר המכס- שאילתת נתוני ספקים בחו"ל

לשאלות ניתן לפנות לעידו ניב- ido@noachniv.com