מבצע מכולות חודש אדר

26.2.17
מבצע מכולות חודש אדר

מבצע החודש הינו עבור מכולות מלאות מנמל המבורג גרמניה

נמל גנואה איטליה

ונמל וונציה איטליה

 

 עלות מכולה 20 עומד על 420$ מחיר FOB ו 820$ מחיר FOB לפני היטלים

מחלקת השילוח מצפה לבקשותיכם למחירי ה EXW