מבצע החודש

14.4.15
מבצע החודש

מבצע החודש לחברים הטובים
יבוא מכל נמלי תורכיה במחירי מבצע מטורפים
משלוחים חלקיים ומכולות מלאות, כבדות וקלות