היטל שקילה  בחו"ל

03.7.16
היטל שקילה בחו"ל

לקוחות יקרים,

בהמשך להודעות ופרסומים בנושא תקנות SOLAS החדשות ,הנכנסות לתוקף החל מ 1 יולי 2016 , על פי תקנות אלה חלה חובת שקילת מכולות לפני טעינתם לאניה.

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה מצידכם בהנחיית הספקים לגבי חובת הצהרת משקל על טופס ייעודי שיצורף לכל מסמכי היצוא הרגילים, ללא טופס הצהרת משקל חברת הספנות לא תוכל לטעון מכולה על האניה.

במקרה של חריגה במשקל בין המוצהר למשקל בפועל, יוטל קנס שייגבה על ידי חברות הספנות/נמלים כולל עלות השקילה בנמל.

שימו לב, חברות הספנות שלחו הודעות לגבי חיוב בגין טיפול במסמכי הצהרת משקל , אנו נעדכנכם בהמשך לגבי עלויות אלה (כרגע עלויות הינן שונות בין חברה אחת לשניה).