היטלי חברות ספנות חדשים

01.2.15
היטלי חברות ספנות חדשים

החל מ 1.1.15 חברות הספנות התחילו לחייב היטל דלק חדש שיקר- ECA  -EMISSION CONTROL AREAS

היטל זה הינו עבור שימוש בדלק מזהם פחות

להלן החיובים-

צפון אירופה 33$  TEU

בריטניה – 58$ TEU

סקנדינביה – 70$ TEU

הבלטי – 70$ TEU

קנדה – 35$ TEU

ארה"ב – 35$ TEU

מקסיקו – 10$ TEU