הודעה מנמל אשדוד

28.4.15
הודעה מנמל אשדוד

הודעה מנמל אשדוד: עכב עיצומים שהחלו היום במשרד הבריאות ייתכן עיכוב בשחרור תיקי מזון

תשומת ליבכם בפעילות לשחרור מכולות לגביהן נדרש אישור התיק במשרד הבריאות

נבהיר כי נמל אשדוד פועל כרגיל