הודעה ממכון התקנים בדבר הגשת תעודות מזוייפות

05.11.15
הודעה ממכון התקנים בדבר הגשת תעודות מזוייפות

לקוחות יקרים,
להלן הודעה ממכון התקנים בדבר הגשת תעודות מזוייפות-

"לאחרונה אנו נתקלים בעליה במספר המקרים בהם מוגשים למכון תעודות ממעבדות בחו"ל ע"י היבואנים שלאחר בדיקתם ואימותם מתברר שהינן מזוייפות.
ברצוני להזכירכם שהאחריות להגשת תעודות אוטנטיות הינה של היבואן ומצופה ממנו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא שהתעודה אינה מזוייפת.
כמו כן ברצוני להזכירכם שהגשת תעודה מזוייפת הינה עילה להכנסת היבואן לסטטוס מפר אמון עפ"י נוהל 401 פרק ח' סעיף 6.1 ס"ק ג'."

שתהיה לכולנו שבת שקטה ורגועה