בוטלו העיצומים במכס

21.3.17
בוטלו העיצומים במכס

לקוחות יקרים

העיצומים אשר היו צפויים להתחיל היום ה 21.3.17 בבתי המכס ישראל בוטלו נכון לעכשיו

עם זאת עובדי נמל אשדוד הפסיקו את עבודתם לאלתר ללא שום הודעה מוקדמת